To eksempler

En onkel eller tante

En mand bliver opmærksom på, at et barn i hans familie ikke har det godt på grund af forældrenes alkoholmisbrug. Han overvejer at melde misbruget til kommunen, men frygter, at barnet bliver tvangsfjernet. 

Sådan kan onklen støtte barnet:

  • Gør barnets forældre opmærksom på bekymringen. Fortæl dem, at deres drikkeri går ud over barnet. Sig det, også selvom de kunne blive sure. Jo flere, der siger højt, at forældrene har et problem, jo bedre.
  • Fortæl andre voksne i familien om bekymringen. Læg en plan for, hvordan I sammen kan tage jer ekstra af barnet.
  • Når myndighederne bliver kontaktet, sætter de en undersøgelse i gang og inviterer forældrene til dialog.
  • Når man underretter myndighederne, kommer anbringelse først på tale, når barnets udvikling er meget truet. Derfor skal du ikke frygte anbringelse af barnet uden for hjemmet.

Venindens mor

En mor til den datter i 5. klasse undrer sig over, at datteren og en veninde altid leger i deres hjem. Da hun opfordrer børnene til at lege begge steder, steder, svarer veninden, at hun ikke vil have nogen med hjem, fordi hendes far drikker. Kvinden henvender sit til faderen. Han giver hende en skideballe og benægter problemet. Kvinden kontakter skolen og underrettet kommunen. Begge parter nægter at gå videre med henvendelsen, fordi barnet tilsyneladende fungerer i skolen. 

Sådan kan kvinden støtte barnet

  • Tilbyd fortsat barnet et ekstra hjem, hvor hun kan føle sig tryg. Skab en ramme, hvor barnet kan lette sit hjerte, men pres hende ikke til at tale. 
  • Tag kontakt til barnets mor. Måske er hun mere åben for støtte en faren? Det kan også være, at moren afviser at tale om problemerne. Men ved at vise barnets mor omsorg, hjælper kvinden indirekte barnet.
  • Underret kommunen skriftligt. Og gør det gerne gentagne gange. Kvindens bekymring skal formidles videre til kommunen, som har myndigheden til at handle.
%d bloggers like this: