Vi samarbejder

Blå Kors Grønland og Blå Kors Danmark har en lang tradition for at samarbejde.

Blå Kors Grønland kender det grønlandske samfund og de lokale problemer, mens Blå Kors Danmark har mange fagfolk og har erfaring med at rejse midler fra offentlige myndigheder, fonde, virksomheder og private.

Derfor har de to organisationer en tæt relation og arbejder sammen for at skabe bedre vilkår for udsatte grønlændere. Denne hjemmeside og kampagnen for at hjælpe børn i familier med alkoholmisbrug er et par aktuelle eksempler på dette samarbejde.

%d bloggers like this: