Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er Blå Kors Grønlands øverste myndighed. Vedtægterne siger, at tre medlemmer af hovedbestyrelsen skal være fra samme by.

Hovedbestyrelsen vælges på årsmødet. Hovedbestyrelsen leder arbejdet ud fra formålsparagraffen og hjælper foreningerne i de enkelte byer og bygder med gode råd og vejledning. Den nuværende hovedbestyrelse består af:

Formand: Elisabeth W. Lyberth

Postbox 76
Minneialak 22
3912 Maniitsoq

Telefon: +299 81 36 53

Mobil: +299 58 83 60

Email: eliwly60@gmail.com

Næstformand: Aaninnguaq Falksen

Nuuk

Mobil: +299 28 43 44

Kasserer: Margrethe Lyberth

Maniitsoq

Mobil: +299 26 49 65

Bank-konto: 6471-767714-3

Sekretær: Jensigne Egede

Maniitsoq

Bestyrelsesmedlem: Juliane Olsvig Petersen

Ilulissat

%d bloggers like this: